.
 

 
Znaki drogowe ostrzegawcze

A-1

A-1 Niebezpieczny zakręt w prawo
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w prawo.

A-2 A-2 Niebezpieczny zakręt w lewo
Ostrzega o zbliżaniu się do niebezpiecznego zakrętu w lewo.
A-3 A-3 Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w prawo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem Koniec.
A-4 A-4 Dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo
Ostrzega o zbliżaniu się do dwóch następujących po sobie niebezpiecznych zakrętów. Pierwszy zakręt jest w lewo, natomiast drugi może być zarówno w prawo, jak i w lewo. Jeżeli bezpośrednio po sobie występują więcej niż dwa zakręty, to ich ilość jest podana na tabliczce pod znakiem. Przy dużej liczbie występujących po sobie zakrętów stosuje się tabliczkę z informacją na jakim odcinku drogi one występują. Koniec takiego odcinka oznaczony jest znakiem z tabliczką z napisem Koniec.
A-5 A-5 Skrzyżowanie dróg
Ostrzega o skrzyżowaniu , na którym drogi są równorzędne pod względem pierwszeństwa przejazdu. Na takim skrzyżowaniu pierwszeństwo mają pojazdy nadjeżdżające z prawej strony.
A-6a A-6a Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem przejazdu (na której znak ten jest ustawiony).
A-6b A-6b Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z prawej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.
A-6c A-6c Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną występującą z lewej strony drogi z pierwszeństwem przejazdu.
A-6d A-6d Wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z prawej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak).
A-6e  A-6e Wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony
Ostrzega o skrzyżowaniu, na którym droga jednokierunkowa podporządkowana łączy się z lewej strony z drogą mającą pierwszeństwo przejazdu (na której jest umieszczony ten znak). 
A-7 A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym z drogą z pierwszeństwem przejazdu krzyżuje się lub łączy droga podporządkowana (na której jest umieszczony znak). Kierujący pojazdem, widząc taki znak, musi ustąpić pierwszeństwa przejazdu pojazdom jadącym po drodze z pierwszeństwem przejazdu.
Jeżeli droga z pierwszeństwem przejazdu nie przebiega prosto przez skrzyżowanie, to pod znakiem znajduje się tabliczka ukazująca przebieg tej drogi przez skrzyżowanie. 
A-8 A-8 Skrzyżowanie o ruchu okrężnym
Ostrzega o zbliżaniu się do skrzyżowania, na którym ruch odbywa się dookoła wysepki w kier wskazanym przez strzałki na znaku. 
A-9 A-9 Przejazd kolejowy z zaporami
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego wyposażonego w zapory lub półzapory. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: Słupki wskaźnikowe, Sieć pod napięciem, Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.
A-10 A-10 Przejazd kolejowy bez zapór
Ostrzega o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego bez zapór lub półzapór. Jako uzupełnienie tego znaku stosuje się: Słupki wskaźnikowe, Sieć pod napięciem, Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem jednotorowym, Krzyż św. Andrzeja przed przejazdem wielotorowym.
A-11 A-11 Nierówna droga
Ostrzega o nierównościach występujących na jezdni, mogących spowodować utrudnienia w ruchu drogowym.
A-11a A-11a Próg zwalniający
Ostrzega o występowaniu na drodze "progu" , który ma na celu spowolnienie jazdy pojazdów w ruchu. Znak ten jest używany na obszarze zabudowanym.
A-12a A-12a Zwężenie jezdni obustronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z obu stron.
A-12b
A-12b Zwężenie jezdni prawostronne

Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z prawej strony.
A-12c A-12c Zwężenie jezdni lewostronne
Ostrzega o zwężeniu jezdni występującym z lewej strony.
A-13 A-13 Ruchomy most
Ostrzega o zbliżaniu się do wjazdu na most zwodzony. 
A-14 A-14 Roboty na drodze
Ostrzega o miejscu, w którym wykonywane są roboty drogowe. Należy zachować szczególną ostrożność i uważać na osoby i maszyny pracujące na drodze.
A-15 A-15 Śliska jezdnia
Znak ten ostrzega o śliskości jezdni spowodowanej przyczynami technicznymi.
Znak ten nie ostrzega przed śliskością jezdni spowodowaną warunkami atmosferycznymi, takimi jak np. gołoledź.
A-16 A-16 Przejście dla pieszych
Ostrzega o zbliżaniu się do przejścia dla pieszych.
A-17 A-17 Uwaga dzieci
Ostrzega o miejscu na drodze często uczęszczanym przez dzieci. Znak ten ustawiany jest w sąsiedztwie szkół, przedszkoli itp. Kierujący pojazdem, widząc ten znak, powinien zachować szczególną ostrożność.
A-18a A-18a Uwaga na zwierzęta
Ostrzega o możliwości pojawienia się na drodze zwierząt domowych. Znak ten ustawiany jest na odcinkach dróg położonych w sąsiedztwie ośrodków hodowlanych.
A-18b A-18b Uwaga na zwierzęta dzikie
Znak ten ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt żyjących w lasach.
A-19 A-19 Uwaga silny boczny wiatr
Znak ten ostrzega o miejscu, w którym mogą występować silne podmuchy wiatru wiejącego z boku.
A-20 A-20 Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym
Znak ten ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Znak ten stosuje się np. gdy część jezdni dla ruchu przeciwnego została zamknięta z powodu robót drogowych i ruch przeciwny został skierowany po części bieżącej jezdni.
A-21 A-21 Tramwaj
Ostrzega o niebezpiecznym przejeździe przez torowisko tramwajowe.
A-22 A-22 Niebezpieczny zjazd
Znak ten ostrzega o niebezpiecznym spadku drogi. Kierujący pojazdem nie może dopuścić, aby pojazd rozwinął nadmierną szybkość, gdyż na późniejsze zatrzymanie go będzie potrzeba większej drogi hamowania, niż na drodze płaskiej.
A-23 A-23 Stromy podjazd
Znak ten ostrzega o znacznym wzniesieniu drogi. Kierujący pojazdem (zwłaszcza ciężarowym) powinien zredukować bieg na taki, na którym uda mu się pokonać cały podjazd.
A-24 A-24 Rowerzyści
Ostrzega o miejscu, w którym przez drogę mogą przejeżdżać rowerzyści. Znak ten stosuje się np. w miejscach, gdzie droga rowerowa krzyżuje się lub łączy z jezdnią.
A-25 A-25 Spadające odłamki skalne
Ostrzega o możliwości spadania na jezdnię odłamków skalnych i ich ewentualnej "obecności" na drodze.
A-26 A-26 Lotnisko
Znak ten ustawiany jest w pobliżu lotnisk. Ostrzega on przed możliwością przelatywania samolotów na niewielkiej wysokości ponad jezdnią. Kierujący pojazdem, poruszając się w pobliżu pojazdów zaprzęgowych powinni zastosować środki szczególnej ostrożności, biorąc pod uwagę możliwość spłoszenia się koni.
A-27

A-27 Nadbrzeże lub brzeg rzeki
Ostrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do bulwaru położonego nad morzem lub wzdłuż brzegu rzeki.

A-28 A-28 Sypki żwir
Ostrzega o odcinku drogi, który pokryty jest żwirem, który podczas jazdy może wystrzeliwać spod kół pojazdu. Należy więc ograniczyć prędkość pojazdu, aby bezpiecznie pokonać dany odcinek drogi. 
A-29 A-29 Sygnały świetlne
Ostrzega o zbliżaniu się do miejsca, w którym ruch drogowy jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej, która może nie być widoczna zawczasu.
A-30 A-30 Inne niebezpieczeństwa
Znak ten ostrzega o zbliżaniu się do innego niebezpieczeństwa, nieokreślonego innymi znakami drogowymi. Pod znakiem mogą być umieszczane odpowiednie tabliczki dodatkowe, precyzujące niebezpieczeństwo za pomocą napisu lub symbolu.
A-31 A-31 Niebezpieczne pobocze
Ostrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym). W przypadku konieczności ostrzeżenia o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi, stosuje się znak z odwróconym symbolem.
A-32 A-32 Oszronienie jezdni
Ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
A-33 A-33 Zator drogowy
Ostrzega o miejscu, w którym często występują sytuacje zablokowania ruchu.
A-34 A-34 Wypadek drogowy
Ostrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie w ruchu pojazdów.