.
 

 
Znaki drogowe kierunku i miejscowości

E-1 E-1 Tablica przeddrogowskazowa
Przedstawia rozkład kierunków dróg na najbliższym skrzyżowaniu. Przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu jest zaznaczony najgrubszą linią. Na znaku mogą występować również symbole pionowych znaków drogowych - oznacza to, że znaki te znajdują się na danej drodze.
E-1a

 

E-1a Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
Tablica taka uprzedza o zjeździe z autostrady.

 

E-1b E-1bTablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
Tablica ta uprzedza o skrzyżowaniu z wjazdem na autostradę.
E-2a E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni.
E-2b E-2b Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią.
E2c E-2c Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie.
E-2d E-2d Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie.
E-2e E-2e Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę.
E-2f E-2f Drogowskaz tablicowy umieszczany nad jezdnią przed wjazdem na autostradę.
E-3 E-3 Drogowskaz w kształcie strzały - do miasta.
E-4 E-4 Drogowskaz w kształcie strzały - do wsi.
E-5 E-5 Drogowskaz do dzielnicy miasta.
E-6 E-6 Drogowskaz do lotniska.
E-6a E-6a Drogowskaz do dworca bądź stacji kolejowej.
E-6b E-6b Drogowskaz do dworca autobusowego.
E-6c E-6c Drogowskaz do przystani promowej
Wskazuje kierunek do przystani promu morskiego lub rzecznego.
E-7 E-7 Drogowskaz do przystani wodnej lub żeglugi
Wskazuje kierunek do przystani promu morskiego lub rzecznego.
 E-8 E-8  Drogowskaz do plaży lub miejsca kąpielowego.
E-9  E-9 Drogowskaz do muzeum.
 E-10 E-10 Drogowskaz do zabytku jako dobra kultury.
E-11 E-11 Drogowskaz do zabytku przyrody.
E-12  E-12 Drogowskaz do punktu widokowego.
 E-13 E-13 Tablica kierunkowa
Określa odległości do głównych miejscowości, leżących przy danej drodze.
Tablica ta może być umieszczana po lewej stronie jezdni.
 E-14 E-14 Tablica szlaku drogowego
Określa odległości do głównych miejscowości leżących przy danym szlaku drogowym. Jeżeli w dolnej części tablicy nazwa miejscowości umieszczona jest pod kreską, to miasto wprawdzie nie leży przy danym szlaku drogowym, ale istnieje z nim połączenie inną drogą.
E-14a E-14a Tablica szlaku drogowego na autostradzie.
E-15a E-15a Znak szlaku drogowego z numerem drogi krajowej.
 E-15b E-15b numer drogi wojewódzkiej
E-15c E-15c Znak szlaku drogowego z numerem autostrady.
E-15d E-15d numer drogi ekspresowej

E-15e

E-15e Znak szlaku drogowego z numerem drogi krajowej, na której dopuszcza się zwiększony nacisk osi pojazdu
Znak ten przedstawia numer drogi krajowej. Drogą tą mogą poruszać się pojazdy o zwiększonym nacisku osi.
E-16 E-16 Znak szlaku drogowego z numerem drogi międzynarodowej
Litera E na znaku informuje, że droga jest ustalona w ramach Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ.
 E-17a E-17a Tablica miejscowości
Oznacza wjazd do miejscowości nie stanowiącej obszaru zabudowanego.
 E-18a E-18a Tablica koniec miejscowości
Oznacza koniec miejscowości nie stanowiącej obszaru zabudowanego.
E-17b  E-17b Tablica miejscowości (obszaru zabudowanego)
Oznacza wjazd do miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
 E-18b E-18b Tablica koniec miejscowości
Oznacza wyjazd z miejscowości stanowiącej obszar zabudowany.
 E-19a E-19a Obwodnica
Wskazuje na skrzyżowaniu kierunek do obwodnicy miasta.
 E-20 E-20Tablica węzła drogowego na autostradzie
Informuje o zbliżaniu się do węzła drogowego, określa jego numer oznaczający bieżący kilometr drogi, na którym węzeł się znajduje oraz odległość tablicy od wyjazdu z autostrady
E-21  E-21 Tablica dzielnicy miasta
Informuje ona o wjeździe do dzielnicy miasta, której nazwa jest podana na tablicy.

E-22a

E-22a Samochodowy szlak turystyczny

E-22b

E-22b Drogowskaz do zabytku

E-22c

E-22c Informacja o obiektach turystycznych